23

nov.

Certificatul energetic, obligatoriu în construirea, vânzarea, închirierea sau renovarea locuinței

Dacă vă pregătiți să construiți, să vindeți, să închiriați sau pur și simplu vreți să vă renovați locuința, vă sfătuim să aveți în vedere obținerea certificatului energetic, obligatoriu în astfel de cazuri.

Potrivit legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și a legii nr. 159/2013 privind modificarea și completarea legii nr. 372/2005, orice proprietar care intenționează să vandă sau să închirieze o locuință trebuie să dețină acest certificat, în baza căruia va face mențiunile de performanță energetică încă din anunțul de vânzare sau închiriere, iar ulterior, la semnarea actelor de vanzare-cumparare, el va înmâna originalul noului proprietar.

Reglementările în vigoare stabilesc standardele ce trebuie respectate, atât în cazul clădirilor noi, cât si în cazul celor deja existente, în ceea ce privește consumul energetic, urmărindu-se promovarea măsurilor de creștere a performanței energetice în funcție de climă, amplasament, confort și costuri.

Reducerea consumului este vizată precum o măsură pe termen lung, având în vedere că există și prevederi legale referitoare la clădirile ce vor fi finalizate în 2020, pentru care se dorește scăderea consumului energetic spre zero.

De altfel, creșterea performanței energetice a clădirilor se va axa pe două direcții: prin proiectarea unor clădiri noi, cu consumuri reduse de energie, precum și prin reabilitarea termică a clădirilor deja existente.

Ce anume trebuie să le aveți în vedere în ceea ce privește certificatul energetic:

1. Se eliberează pentru următoarele tipuri de clădiri:
a) locuințe;
b) blocuri de locuințe;
c) birouri;
d) clădiri de învățământ;
e) spitale;
f) hoteluri și restaurante;
g) construcții destinate activităților sportive;
h) clădiri pentru servicii de comerț;
i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

2. Se elaborează și se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului/proprietarului/administratorului clădirii.

3. Lista auditorilor acreditați se găsește pe site-ul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

4. Este valabil pentru o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu excepția situației în care vă pregătiți să realizați renovări majore, care modifică consumurile energetice ale clădirii.

5. Cuprinde valori calculate cu privire la consumurile de energie și emisiile de CO2.

6. Cuprinde recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii, cu excepția cazurilor în care nu există potențial de reducere semnificativă al acestora.

7. Performanța energetică a clădirii este exprimată prin următorii indicatori de performanță:
a) clasa energetică;
b) consumul total specific de energie;
c) indicele de emisii echivalent CO2.

8. Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) este instituția de stat care exercită controlul referitor la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și inspecția sistemelor.

9. Dacă sunteți în procesul unei construcții noi, să aveți în vedere faptul că elaborarea certificatului energetic se află în sarcina voastră (a investitorului / proprietarului). Voi îl veți prezenta, în original, comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și veți anexa, totodată, și o copie la procesul-verbal de recepție, ca parte componentă a cărții tehnice.

10. Foarte important de menționat este faptul că procesul-verbal încheiat la recepția privind terminarea lucrărilor, neînsoțit de copia de pe certificat, nu este valabil, fiind nul de drept.

11. În cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul va pune la dispoziția cumpărătorului date în vederea evaluării performanței energetice a clădirii, date ce sunt cuprinse în documentația tehnică a acesteia.

12. Contractele de vânzare-cumpărare care nu respectă existența certificatului energetic sunt supuse nulității.

Dacă aveți întrebări legate de acest subiect sau vă putem oferi consultanță și pe alte probleme din sectorul construcțiilor, ne puteți contacta pe adresa de e-mail design@designlab-construct.ro. Totodată, vă invităm să ne urmăriți activitatea și pe pagina noastră de Facebook.