Proiectare

Oferim servicii complete de proiectare de arhitectură, structură şi instalaţii. Proiectăm construcţii rezidenţiale, construcţii cu destinaţie comercială sau industrială şi, totodată, reproiectăm construcţii existente.

Costuri iniţiale

Îţi prezentăm tarifele noastre de proiectare, specificând faptul că acestea sunt tarife de bază, nu conţin TVA şi reprezintă costul unui proiect nemodificat, care acoperă toate fazele de proiectare şi toate specializările implicate în proiect, conform prevederilor legislative în vigoare: Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, Legea 50/1991 privind autorizarea executarii de constructii.

Broşura noastră

Consultanţă şi asistenţă pe toată durata proiectului

Aşadar, te consiliem pe toată durata proiectului, de la alegerea terenului potrivit, configurarea procesului de proiectare, selecţia ofertelor pentru realizarea construcţiei – ţinând cont de costurile şi calitatea materialelor, eficienţa şi sustenabilitatea acestora, cât şi de performanţele tehnice – până la urmărirea de şantier şi asistarea post-execuţie.