10

sept.

Despre avizul ISC necesar intervenţiilor asupra construcţiilor existente

Stiaţi că pentru orice intervenţie doriţi să realizaţi unei construcţii deja existente sau a unei construcții noi ce va fi alipită unei clădiri existente aveţi nevoie de un acord al Inspectoratului de Stat în Construcţii? În acest articol vă explicăm ce reprezintă acest aviz şi cum îl puteţi obţine.

Avizul ISC se obţine sub forma unei cereri-tip şi se poate descărca de pe site-ul instituţiei (https://www.isc.gov.ro/). Cererea trebuie să fie însoţită de următoarea documentaţie:

▪ certificat de urbanism în fotocopie – un exemplar;
▪ memoriu tehnic – două exemplare;
▪ expertiza tehnică sau acordul proiectantului iniţial al construcţiei – un exemplar;
▪ plan de situaţie cu amplasarea obiectivului respectiv – un exemplar;
▪ planşe cuprinzând soluţiile constructive propuse – un exemplar;
▪ fotocopie C.I./B.I. sau fotocopie a certificatului de înmatriculare.

Acordul ISC reprezintă documentaţia care va însoţi cererea pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare. După obţinerea autorizaţiei, respectând termenul de valabilitate al acesteia, investitorul va proceda după cum urmează:

  1. Inainte de inceperea lucrarilor, acesta trebuie sa anunte unitatea emitenta a autorizatiei, precum si Inspectoratul Judetean in Constructii (I.J.C.)/Inspectoratul in Constructii al Municipiului Bucuresti (I.C.M.B), impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii;
  2. Va prezenta spre avizare catre I.J.C./ I.C.M.B. Programul de Control – etapele de verificare pe domenii si fazele determinante intocmit de catre proiectant si acceptat de verificatorul de proiecte atestat;
  3. J.C./I.C.M.B. va stabili apoi fazele de execuţie determinante la care va efectua control putand institui, din proprie initiativa, anumite faze determinante, iar Programul de Control se va modifica corespunzător;
  4. Dupa inceperea lucrarilor, la atingerea stadiului fizic corespunzator unei faze de executie determinante, la care este prevazuta participarea inspectorilor in constructii ai I.J.C./ I.C.M.B., executantul are obligatia convocarii acestora cu minimum 3 zile lucratoare inainte;
  5. La terminarea lucrărilor, investitorul trebuie sa anunte data finalizarii acestora, atat la unitatea emitenta a autorizatiei, cat si la I.J.C./ I.C.M.B;
  6. Formularele de instiintare pentru inceperea/finalizarea lucrarilor sunt atasate ca model la Autorizatia de Construire.

Dacă aveți întrebări legate de acest subiect sau vă putem consilia și pe alte probleme din industrie, ne puteți contacta pe adresa de e-mail design@designlab-construct.ro.