Investim în know-how şi experienţă

Investim şi construim având la bază ideile tale, dar şi experienţa noastră de peste şapte ani în domeniul construcţiilor. Ce facem, concret, în cadrul acestui proces:

  • te consiliem în alegerea locului amplasamentului construcţiei (dacă terenul nu este deja achiziţionat)
  • te consultăm referitor la tipul structurii construcţiei şi decidem, împreună, cea mai bună variantă pentru tine
  • întocmim un buget de investiţii pentru execuţia construcţiei
  • pregătim, împreună cu proiectanţii, toate proiectele tehnice şi verificăm cantităţile de lucrări rezultate în urma proiectărilor
  • organizăm licitaţii pe baza caietelor de sarcini
  • evaluăm, comparăm şi negociem ofertele şi contractele de execuţie din punct de vedere economic şi tehnic
  • supraveghem execuţia lucrării, respectarea proiectului şi a materialelor contractate
  • coordonăm lucrarea astfel încât să respectăm angajamentele de timp, calitate, precum şi bugetul stabilit.

În cadrul întregului proces de project management, luăm în calcul şi analizăm toate studiile tehnice necesare (geotehnice, topo etc.) şi modul în care acestea se reflectă în costul construcţiei, tipurile de structuri şi (dez)avantajele acestora, furnizorii şi preţurile materialelor, acurateţea devizelor, urmărirea proiectului şi a cantităţilor de lucrări înscrise în devize, reputaţia constructorilor şi seriozitatea lor, tipurile de garanţii şi asigurări, coordonarea echipelor, respectarea termenelor de finalizare şi a bugetului stabilit.

Scopul nostru este de a livra servicii ireproşabile de consultanţă şi execuţie, scăzând semnificativ costul construcţiei şi reducând, totodată, nivelul de stres din jurul unui astfel de proiect, consumator de timp, resurse şi energie.