Expertiza Tehnică a unei clădiri vechi: S+P+3E+M

Necesitatea Expertizei Tehnice

Expertiza tehnică a clădirii s‑a întocmit ca urmare a intenției beneficiarului de a reabilita clădirea, pentru a corespunde exigențelor actuale. Pentru întocmirea expertizei, s‑au avut în vedere următoarele: releveul spațiilor, studiul geotehnic elaborat, încercările nedistructive, tema de arhitectură privind modificările solicitate de beneficiar, observațiile făcute la fața locului asupra construcției existente și a construcțiilor din vecinătate, precum și o parte din proiectul original.

Raportul de Expertiză Tehnică

Construcția a fost edificată la începutul secolului XX. La acea dată, nu se făceau verificări prin calcul la solicitările seismice, la proiectarea unor astfel de clădiri. Clădirea a fost construită la începutul secolului trecut și este cu subsol, parter, trei etaje și mansardă. În plan, construcția are formă neregulată, având lățimea între 10,7 m și 2,47 m și o lungime de 17 m.

Construcția a fost executată cu structură de rezistență pe ziduri portante, de cărămidă ceramică neîntărite, cu centuri și stâlpițori de beton armat, care să le confere ductilitate. Pereții subsolului sunt de cărămidă ceramică. Planșeul de peste subsol este din boltișoare de cărămidă ceramică și profile dublu T. Planșeele suprastructurii sunt de lemn. Fundațiile sunt de cărămidă ceramică și sunt constituite din pereții subsolului. Grosimea zidurilor este de 14, 28, 42 și 56 cm. Balcoanele sunt executate cu profile metalice dublu T încastrate în pereti și placă de beton între profile.

Structura de rezistență pentru preluarea încărcărilor orizontale, inclusiv seismice, este constituită din pereții de zidărie de cărămidă ceramică. Construcția este în stare avansată de degradare și prezintă crăpături și fisuri în pereți și tavane. De altfel, construcția a suportat solicitările cutremurelor majore din anii 1940 și 1977, dar și solicitările cutremurelor de intensitate medie din anii 1986 și 1990, cu avarii ce constau în crăpături caracteristice în pereți. Balcoanele sunt și ele într-o stare avansată de degradare și nu prezintă un nivel minimal de siguranță. Construcția a fost, de multe ori, refinisată astfel încat eventualele avarii au fost mascate. De asemenea, construcția este afectată și de igrasie.

Recomandările Raportului de Expertiză

În urma analizării structurii prin evaluarea calitativă și evaluarea prin calcul, se apreciază că această clădire se încadrează, din punct de vedere al riscului seismic, în clasa RsI, care corespunde construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire, la cutremurul de proiectare corespunzător ultimei stări limită. Conform prevederilor normativului P100-3, pentru construcțiile de clasă III, de importanță și sursă seismică Vrancea, intervenția structurală este necesară dacă valoarea gradului de asigurare seismică este R3<0,66.

Având în vedere clasa de risc seismic, precum și tema de arhitectură, soluția de intervenție constă în:

  • Cămășuiala fundațiilor cu 20 cm de beton armat la fața interioară a fundațiilor de contur și pe ambelor fețe ale fundațiilor interioare. La partea inferioară a cămășuielii se vor proiecta și executa evazări ale cămășuielii de 20 cm. Cămășuiala se va solidariza de fundațiile existente cu „dinƫi” de 30 cm dispuși la interval de 1 m, care vor străbate fundațiile la partea inferioară;
  • Cămășuiala perețiilor de zidărie de cărămidă de fațadă, la fața interioară, cu 7 cm de beton C20/25 cu agregat mărunt, prin torcretare, armat cu plase de oțel beton Ø8/10/10cm BST500S. Cămășuiala se va aplica pe pereții curățați de tencuială și cu rosturile adâncite la 1,5 – 2 cm;
  • Pereții interiori se vor cămășui pe ambele fețe cu câte 7 cm de beton armat, cu plase de oțel beton pentru realizarea unor diafragme;
  • Se vor executa planșee de beton armat. Planșeul de peste subsol se poate executa peste planșeul existent din boltișoare;
  • Se va reface șarpanta care este în stare de degradare.