Expertiza Tehnică a unei clădiri noi: S+P+5E+Eteh

Necesitatea Expertizei Tehnice

Expertiza tehnică a clădirii s‑a întocmit ca urmare a intenției beneficiarului de a reabilita funcțional spațiile pe care le deține în imobilul din sectorul 1 al Capitalei, care au rol funcțional de birouri (sedii administrative). pentru a corespunde exigențelor actuale. Pentru întocmirea expertizei, s‑au avut în vedere următoarele: releveul spațiilor construcției ce urmează a se modifica funcțional, cartea tehnică a clădirii existente, tema de arhitectură privind modificările necesare pentru remodelarea funcțională a spațiilor în concordanță cu cerințele beneficiarului, încercările nedistructive pentru determinarea caracteristicilor mecanice ale materialelor ce alcătuiesc construcția și modul de armare al secțiunilor de beton armat, observațiile făcute la fața locului asupra construcției existente.

Raportul de Expertiză Tehnică

Construcția clădirii a fost finalizată în anul 2010, având următorul regim de înălțime: Subsol + Parter + 5 Etaje + Etaj tehnic. În plan, construcția are o formă de trapez dreptunghic cu bază mică de 11,3 m, bază mare de 12,54 m și înălțimea de 18,05 m. Subsolul este mai întins cu o travee decât etajele curente. Înălțimea de nivel este de 5,1 m la subsol și de 3 m pentru celelalte niveluri.

Structura de rezistență a clădirii este din cadre de beton armat, în conlucrare cu un nucleu de beton armat constituit din casa scării, cu două deschideri din care una variabilă de la 5,15, la 6,61m, iar a doua de 5,5 m și trei travei de 5,5 m, 4,1 m si 5,5 m. Nucleul de beton armat este poziționat în traveea centrală și deschiderea 2-3. Planșeele și scările  de acces pe nivele sunt, de asemenea, executate din beton armat. Fundarea construcției este cu radier general. Infrastructura este de tip cutie rigidă din beton armat monolit, alcatuită din radier general cu h=55 cm, pereți subsol cu b=25 cm și planseu peste subsol, 13 cm cu grinzi din beton armat.

Imobilul nu a suferit avarii sau intervenții în timp asupra structurii de rezistență și se prezintă într-o stare foarte bună. Pe perioada exploatării nu s-au mai făcut modificări care să afecteze structura de rezistență a imobilului.

În urma inspecției vizuale nu s-au constatat fisuri, crăpături, tasări sau alte probleme. Clădirea se află într-o stare tehnică bună de funcționare.

Recomandările Raportului de Expertiză 

Soluția de intervenție constă în următoarele propuneri:

  • Se vor obtura cu zidărie de BCA unele goluri de uși și se vor realiza altele. Se vor executa recompartimentări în soluție ușoară cu gips-carton;
  • Se va proiecta și executa o nouă casă de scară, conform noilor norme de protecție la incendiu. Noua casă de scară va avea o structură de rezistență proprie independentă de cea a construcției existente și despartita de acesta printr-un rost seismic ce va fi dimensionat conform P100/1-2013. Noua structură se va funda pe terenul natural nederanjat, cu respectarea prevederilor studiului geotehnic;
  • Pe etajele 4 si 5 se vor amenaja săli de operații, iar pe terasa circulabilă a clădirii se vor amplasa echipamente medicale;
  • Realizarea pereților despărțitori și a finisajelor, precum și montarea tâmplăriilor se vor efectua îngrijit, pentru a nu afecta elementele structurale;
  • Aparatele medicale ce se vor monta pe etajele 4 și 5 vor avea suprafață de rezemare de minim 1 mp. Echipamentele de pe terasă se vor monta pe platforme metalice cu rezemare pe stalpi și diafragme;
  • Modificările propuse nu schimbă valoarea încărcărilor utile, avute în vedere la proiectarea construcției;
  • Reamenajările propuse, descrise mai sus și prezentate în planșeele proiectului, semnate și ștampilate de expert, nu vor influența negativ rezistența și stabilitatea imobilului, în cazul unui seism major. Proiectul va respecta prevederile certificatului de urbanism.