Expertiza Tehnică a unei clădiri noi: P+E

Necesitatea Expertizei Tehnice

Expertiza tehnică s‑a întocmit ca urmare a solicitării beneficiarului, în vederea intrării în legalitate a clădirii cu etaj, situată în sectorul 6 al Capitalei, fără Autorizație de Construire. Pentru întocmirea expertizei, s‑au avut în vedere proiectul inițial și observațiile făcute la fața locului.

Raportul de Expertiză Tehnică

Construcția clădirii a fost finalizată în anul 2017, fiind o clădire cu parter și etaj, reprezentând un imobil de locuințe. Construcția are formă în plan dreptunghiulară cu laturile de 16,75 m și 12,45 m. Structura de rezistență a clădirii este în cadre de beton armat. Planșeele sunt de beton armat, iar acoperișul este de tip terasă circulabilă. Fundațiile construcției sunt tip continue de beton armat, dezvoltate pe direcția cadrelor.

În prezent, construcția este executată în proporție de 100%, se află în perfectă stare și nu prezintă deteriorări, tasări sau avarii. Din examinarea clădirii a rezultat că dimensiunile elementelor de rezistență respectă prevederile normativelor în vigoare. Pentru verificarea respectării proiectului s-au elaborat încercări nedistructive din care a rezultat faptul că s-au respectat prevederile proiectului în ce privește clasa de beton (C20/25), precum și armarea elementelor de beton armat (grinzi și stâlpi).

Recomandările Raportului de Expertiză

  • Având în vedere cele de mai sus și, de asemenea, anvergura redusă a construcției (P+1E), se consideră că aceasta din urmă nu necesită măsuri de consolidare. Astfel, clădire corespunde normelor tehnice în vigoare și se poate face recepția sa.