Expertiză Tehnică a unei case tip duplex: P+E+M

Necesitatea Expertizei Tehnice

Expertiza tehnică a construcției tip duplex s‑a întocmit ca urmare a solicitării beneficiarului de a extinde parterul clădirii situate în orașul Otopeni, județul Ilfov. Pentru întocmirea expertizei, s‑au avut în vedere releveele construcției existente și observațiile făcute la fața locului.

Raportul de Expertiză Tehnică

Construcția clădirii a fost finalizată în anul 2009, fiind o clădire tip duplex, cu parter, etaj și mansardă, reprezentând un imobil de locuințe. Construcția are formă în plan dreptunghiulară cu laturile de 2×7,2 m și 11,75 m. Structura de rezistență a clădirii este în cadre de beton armat, dezvoltate pe două direcții ortogonale. Planșeele sunt de beton armat și acoperișul de lemn. Fundațiile construcției sunt tip continue de beton armat, dezvoltate pe direcția cadrelor.

În prezent, construcția se află în perfectă stare și nu prezintă deteriorări, tasări sau avarii. Instalațiile sunt, de asemenea, în stare de degradare. În incinta imobilului existent se va executa o anexă parter ce va reprezenta un garaj, spații tehnice și o cameră de zi. Structura de rezistență se va proiecta de beton armat (cadre). Pereții de închidere și compartimentare se vor proiecta de zidăria de cărămidă. Fundațiile se vor proiecta continue de beton armat, amplasate pe direcția cadrelor și sub pereți, formând o rețea. Deoarece noile fundații vor avea aceeași adâncime de fundare cu cea a clădirii existente, nu vor fi necesare măsuri speciale pentru protejarea construcției existente. Se va urmări ca după executarea săpăturilor, fundațiile să fie executate într-un timp scurt și se va evita înfiltrarea apelor meteorice în săpătură.

Recomandările Raportului de Expertiză

  • Soluția constructivă detaliată în proiect va asigura condițiile de rezistență, stabilitate și deformație, în conformitate cu normativele, legile și standardele în vigoare, normativul NP 120, respectiv normativul NP112-2014;
  • Infrastructura clădirii se va proiecta de beton armat, cu fundații continue de beton armat, astfel încât să transmită la teren încărcările în condiții de siguranță și stabilitate, atât în ceea ce privește construcția care face obiectul prezentului proiect, cât și în ceea ce privește construcțiile din vecinătate.