Restaurantul BEAUTIFUL GARDEN

Conceptul

Proiectarea unui restaurant extins ca suprafață necesită o atenție deosebită, atât din punct de vedere structural și arhitectural, cât și din punct de vedere al scopului final al acestuia, și anume, de comercializare a serviciilor și produselor. Costurile cu întreținerea unei astfel de clădiri vor fi mult mai mici dacă proiectarea sa a fost realizată în conformitate cu normele de excelență.

Descrierea proiectului

Conceput a fost gândit și realizat de colega noastră arhitectă, Anca Bucur, fiind alcătuit din parter și etaj mansardat, precum și o terasă extrem de generoasă, reprezentând un spațiu comercial ce va fi construit în comuna Snagov, județul Ilfov. Restaurantul BEAUTIFUL GARDEN va fi construit din cadre din beton armat cu fundații continue, cu închideri din panouri tip sandwich din metal, având funcțiuni comerciale. Suprafața totală a terenului pe care va fi construit proiectul este de 3.000 mp.

  • Restaurant cu regim de înălțime Parter + Etaj mansardat – spații de servire (comercializare);
  • Restaurantul va fi construit pe o suprafață de 1.520 mp (suprafață utilă totală a construcției – 760 mp). Spațiul comercial va fi construit pe o suprafață de teren de 3.000 mp;
  • Sistem constructiv: cadre din beton armat cu fundații continue, planșee, stâlpi și grinzi din metal, închideri din panouri tip sandwich din metal și sticlă, pereți interiori din zidarie cărămidă/BCA și gips-carton, pereți exteriori din panouri sandwisch și termosistem polistiren expandat și acoperiș în șarpantă în 4 versanți, combinat cu terasă circulabilă;
  • Scurgerea apelor meteorice de pe acoperiș se va realiza utilizându-se jgheaburi și burlane din tablă. Acestea din urmă se vor racorda la sistemul de canalizare local prin intermediul unei rigole;
  • Proiectul este conceput pentru a se adapta nevoilor afacerilor din retail – FMCG: în proiectare, am mixat un concept modern de construcție de comercializare, de servire a clienților cu o zonă utilă și tehnologizată de depozitare a produselor.