Expertiza Tehnică a unei clădiri din anii `50: S+P+2E

Necesitatea Expertizei Tehnice

Expertiza tehnică a clădirii s‑a întocmit ca urmare a solicitării beneficiarului de a reabilita construcția situată în sectorul 3 al Capitalei. Pentru întocmirea expertizei, s‑au avut în vedere următoarele: releveele construcției existente și observațiile făcute la fața locului asupra construcției existente și a construcțiilor din vecinătate.

Raportul de Expertiză Tehnică

Construcția clădirii a fost finalizată în anii 1950, având subsol, parter, etajul întâi și etajul doi retras și reprezenta un imobil de locuințe. Construcția existentă are structură de rezistență pe ziduri portante de cărămidă ceramică neîntărită cu centuri și stâlpișori de beton armat, care să le confere ductilitate. Planșeul de peste subsol și de peste parter sunt de beton armat, iar planșeul de peste etajul 2 și de peste etajul 2 sunt de lemn. Scara de acces pe nivele este de beton armat. Grosimea zidurilor exterioare este de 25 cm, iar cea a zidurilor interioare de 12,5 cm, respectiv 25 cm. Fundațiile sunt de beton armat și sunt de tip continue sub ziduri. Pereții subsolului parțial sunt de zidărie de cărămidă ceramică.

În prezent, construcția cu subsol, parter și două etaje se află în stare de degradare, dar nu prezintă crăpături sau alte avarii semnificative. Instalațiile sunt, de asemenea, în stare de degradare. Din punct de vedere al categoriei de importanță, conform clasificărilor din cap. 3 al normativului P100-1/20-2013, construcția se încadrează în clasa III.

Recomandările Raportului de Expertiză 

Soluția de intervenție constă în următoarele propuneri:

Pentru creșterea valorii gradului de asigurare seismică la o valoare R=0.95, sunt necesare următoarele intervenții:

 • Cămășuirea pereților portanți ai construcției pe ambele fețe, cei interiori, și pe fața interioară – cei de fațadă, cu mortar de ciment M100 de 6 cm grosime, armat cu lase de oțel beton BST500S clasa de ductilitate C, cu diametrul de 8mm și ochiuri de 10 cm. Cămășuirea se va executa pe pereții bine curățați de tencuială și cu rosturile de zidărie curățate, de asemenea, pe o adâncime de aproximativ 2 cm de mortarul existent;
 • Consolidarea planșeelor de lemn prin cămășuirea grinzilor de lemn cu dulapi de 5 cm grosime, executarea unei saibe de lemn primsă cu șuruburi de grinzi din două straturi de placaj tip Tego de 15 mm grosime prinse decalat. Se vor lua măsuri de ancorare a plăcii de placaj a planșeului de pereți;
 • Injectarea crăpăturilor din zidărie, care se vor releva la execuție cu mortar de ciment expansiv;
 • Realizarea de buiandrugi de beton armat deasupra golurilor, executați în două etape;
 • Refacerea șarpantei de lemn;
 • Eliminarea egrasiei prin injectare cu produse Xipex, Drizoro sau similar. Lucrarea se va executa de o unitate cu experiență pentru astfel de lucrări;
 • Refacerea instalațiilor;
 • Refacerea finisajelor;
 • Repararea trotuarelor și canalizarea apelor meteorice;
 • Refacerea învelitorii de tablă;
 • Prin propunerile de intervenție se crește rezistența și stabilitatea clădirii existente și nu sunt influențate negativ imobilele și proprietățile vecine.